MEHNAT RESURSLARI BANDLIGINI TA’MINLASHDA XIZMAT KO’RSATISH SOHALARINING O’RNI

Авторы

  • Fazilat SAPAYEVA

Ключевые слова:

postindustrial jamiyat, iqtisodiyot, moddiy ishlab chiqarish sohasi, xizmatlar, xizmat ko'rsatish sohasi, xizmat ko'rsatish sohalari tarkibi, aholi daromadlari, ish haqi

Аннотация

Maqolada xizmat ko‘rsatish sohasining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi
o‘rni belgilab berilgan va xizmat ko‘rsatish sohasining rivojlanish dinamikasi va unda band
bo‘lgan aholi daromadlarining oshishi o‘rtasida bog‘liqlik mavjudligi asoslab berilgan.
Ta’kidlanganidek, xizmat ko‘rsatish sohasini rivojlantirish, xizmatlar turlarini kengaytirish,
xizmat ko‘rsatish sohasining tarmoq tuzilmasini optimallashtirish sohada band bo‘lganlar
daromadini oshirishning strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi.

Библиографические ссылки

O‘zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo‘mitasi ma’lumotlari

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “Respublika taraqqiyotining

beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PP-4947-son Farmoni.

O‘zbekiston 2017–2021-yillarda” // O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2017 yil,

-son.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. 2018

yil 28 dekabr.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O‘qituvchi va murabbiylar

kuniga bag‘ishlangan tantanali yig‘ilishdagi nutqi.

Izvekov K.V. Tarixning postindustrialistik tipologiyasi: yangi yondashuvlarni izlashda //

Fundamental tadqiqotlar, 2014. – No 8-5.

Mixaylova E.M. Industrial jamiyat nazariyasining asoschisi. Hozirgi zamon siyosiy tafakkuri.

Shaxslar, g'oyalar, tushunchalar: Qisqacha ma'lumotnoma. -

Cheboksari: CHKI RUK, 2010 yil.

Maxkamov B.Sh. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida uyali aloqa xizmatlarining

globallashuvi va samarali rivojlanishi: Doktorlik dissertatsiyasi avtoreferati. – Samarqand, 2016

yil.

O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasining 2019–2020 yillar statistik to‘plami. –

Toshkent: 2020 yil.

O‘zbekiston raqamlarda 2021–2022. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining

statistik to'plami. – Toshkent, 2022 yil.

O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli. O'zbekiston Respublikasi Davlat

statistika qo'mitasining statistik to'plami. T., 2023 yil10.

Iqtisodiyot tarmoqlari bo'yicha YaIM bo'yicha jahon mamlakatlari reytingi.

Загрузки

Опубликован

2024-05-04