АХБОРОТ ВА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ СОҲАСИДАГИ ТАШКИЛОТЛАРДА ТАННАРХНИ ҲИСОБГА ОЛИШ ВА УНИНГ УСЛУБИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Авторы

  • Азамат Махмудов

Ключевые слова:

мақсадли таннарх, мақсадли-костинг, таргет-костинг, кайзен- костинг, харажатлар, интернет технологиялари, дастурий таъминот

Аннотация

Мазкур мақолада ахборот ва интернет технологиялари соҳасида маҳсулот ва хизматларни таннархини ҳисобга олиш ва таннархни ҳисоблашнинг хорижий тажрибаларини қўллаш ҳамда таннархни ҳисобга олишнинг услубий асосларини такомиллаштириш бўйича илмий ва амалий натижалар ҳақида фикр билдирилган. 

Библиографические ссылки

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ–60-сон Фармони билан тасдиқланган “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясини “Инсон қадрини улуғлаш ва фаол маҳалла йили”да амалга

оширишга оид Давлат дастури”.

Abdusalomova N., 2017. "Cost Accounting and Financial Health: Analysis of Cost Reduction Policy Effect in Selected Enterprises of Metallurgy Industry in Uzbekistan," International Journal of Management Science and Business Administration, Inovatus Services Ltd., vol. 3(3), pages 33-38, March.

Ken Garrett is a freelance writer and lecturer. Transfer prices are almost inevitably needed whenever a business is divided into more than one department or division.https://www.accaglobal.com/sg/en/student/exam-support-resources/fundamentalsexams-study-resources/f5/technical-articles/transfer-ricing.

Маргулис, А.Ш. Методологические и организационные вопросы производственного учета и калькулирования / А.Ш. Маргулис // Бухгалтерский учет. – 2009. – № 10. – С. 17-23.

В.И. Сидоров, В.Ф. Палий // Бухгалтерский учет. – 2010. № 2. – С. 8-10.

Махмудов А.Н. Харажатлар ва даромадларнинг бошқарув ҳисоби ҳамда ички аудити методологиясини такомиллаштириш.Монография. Т.:” LESSON PRESS”- 2022й-198 б.

Тошназарова Д.С. «Харажатлар ва таннарх тушунчаси, уларнинг мазмуни ва тавсифи» “Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. № 3, майиюнь, 2021 йил.

Загрузки

Опубликован

2024-05-04