SURXONDARYO VILOYATIDA EKOTURIZM SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH

Авторы

  • Bunyod O‘tkirovich Abdullayev

Ключевые слова:

Turizm, xafv, koeffitsien, korrelyatsiya, regressiya

Аннотация

Maqola Surxondaryo viloyatida ekoturizmni rivojlanishini ekonometrik modellashtirish turizm faoliyati baholash va turistik xizmatlarni ko‘rsatish, tashrif buyurganlar sonini o‘zgarishiga ta’sir etuvchi omillarning korrelyatsiya va regressiya koeffitsientilari natijalari, 3 ta ssenariy bo‘yicha natijalar ko‘p omilli regressiya tenglamasi, ta’sir etuvchi omillarning korrelyatsiya koeffitsienti, ko‘p omilli regressiya tenglamasi natijalari chiqarilgan.

Библиографические ссылки

Surxondaryo viloyati turizm va statistika boshqarmalari ma’lumotnomasi.

Alieva M.T. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida turizm xizmatlari sohasini boshqarishning iqtisodiy jihatlari. iqt. fan. dok. diss. avtoref. – S.: SamISI, 2019. - 77 b.

Alimova M.T. Hududiy turizm bozorining rivojlanish xususiyatlari va tendensiyalari (Samarqand viloyati misolida). DSc. ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. - S.: SamISI, 2017. -265 b.

Ержанова С.К. Приоритетные направления развития туристской предпринимательской деятельности в Республике Казахстан. дисс. док. философ. PhD, Астана 2014. – С. 19.

Практическое пособие по развитию регионального туризма. Проект европейского союза под руководством концорциума Galway Development Services International GDSI Limited. 2016 г. // www.kzregdev.kz

O‘zbekistonda turizm. // Davlat statistika qo‘mitasi statistik to‘plami. Toshkent, 2022.

Тарасов Н. Стратегические приоритеты воспроизводственной кластеризации регионального экономического пространства: Автореф.дис. док. экон. наук. - СанктПетербург, 2012.

Alimardonova Z. (2018). Surkhandarya. T.: Publishing house “Manaviyat”, - pp.

www.stat.uz/uz

https://skinfoodrussia.ru/uz/marketing/referat-ekspertnyi-metod-ocenki-riskaekspertnaya-ocenka-v-analize-professionalnyh-riskov-analiz-r.html

https://surxonstat.uz/uz/

Загрузки

Опубликован

2024-05-04