SАNOАTNI YASHIL IQTISODIYOT АSOSIDА BARQAROR RIVOJLАNTIRISH YO’LLARI

Авторы

  • Д.Ш. Явмутов

Ключевые слова:

промышленность, зелёная экономика, принципы зелёной экономики, устойчивое развитие, территории, экологизация промышленности, охрана окружающей среды, регион, развитие промышленности

Аннотация

В статье рассматривается приоритетные направление промышленного
развития в Узбекистане в период перехода к зелённой экономики. Проанализировано
состояние развития промышленности страны и промышленных отраслей в регионах, а
также перспективы их развития. Проанализировано современное состояние развития
энергетики из отраслей промышленности. На основе принципов зеленой экономики
определены приоритетные направления дальнейшего развития отраслей промышленности
и ее ведущих секторов, в том числе энергетического отрасля.

Библиографические ссылки

Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktyabrdagi “2030 yilgacha boʼlgan davrda Oʼzbekiston Respublikasining atrof muhitni muhofaza qilish kontseptsiyasini tasdiqlash toʼgʼrisida”gi PF-5863-sonli Farmoni. https://lex.uz/uz/docs/4574008/

Oʼzbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 maydagi “2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi toʼgʼrisida”gi PQ-3012-sonli Qarori. https://lex.uz/docs/3221897/

Зеленое восстановление и переход к зеленой экономике в Узбекистане. https.//www.uz.undp.org/docs./Green-Recovery/

Burxonov, S., Khamidov, O., & Yavmutov, D. (2023). Buxoro viloyatida sug ‘oriladigan еrlardan samarali foydalanish muammolari va ularni yaxshilash yo ‘llari. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 41(41).

Явмутов, Д. Ш., Бурхонов, Ж., & Каримова, К. (2023). ЯШИЛ ИҚТИСОДИЁТНИ ҚЎЛЛАШДА ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАР ТАЖРИБАСИ ВА УНИ ЎЗБЕКИСТОНДА ЖОРИЙ ҚИЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ. " Экономика и туризм" международный научноинновационной журнал, 2(10).

Dilshod, Y., & Sardor, B. (2022). O ‘ZBEKISTONDA “YASHIL” IQTISODIYOTGA O ‘TISHI: ISTIQBOL YO ‘NALISHLAR VA USTUVOR VAZIFALAR. Journal of new century innovations, 10(2), 159-168.

Shoimardonkulovich, Y. D., & Kadirovna, S. N. (2022). GREEN FACTOR OF ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN. Gospodarka i Innowacje., 23, 102-104.

Юлдошева, Б. М. (2021). ЭКОЛОГИК МУАММОЛАР: ХАЛҚАРО ҲАМЖАМИЯТ МУНОСАБАТИ ВА ТАРИХИЙ ЁНДАШУВ: Юлдошева Бибиражаб Миржоновна Бухоро давлат университети докторанти. Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал, (5).

Загрузки

Опубликован

2024-04-30