INVESTITSION LOYIHALARNI TIJORAT BANKLARI ORQALI MOLIYALASHTIRISH MEXANIZMLARI VA ULARNI NAZORAT QILISH FUNKSIYALARI

Авторы

  • Ulug’bek Xalmatovich Kaxxarov

Ключевые слова:

investitsion loyiha, kichik biznes, raqamli iqtisodiyot, tijorat bank, moliyalashtirish, kredit, foiz stavka

Аннотация

Maqolada investitsion loyihalarni moliyalashtirishning amaliy holatlari tahlil qilingan va ularning mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishdagi o’rni o’rganilgan. Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion loyihalarning o’rni tahlil qilingan. Investitsion loyihalarni tijorat banklari kreditlari orqali moliyalashtirish yuzasidan amaliy taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Библиографические ссылки

Alex Tapscott, Don Tapscott. Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin is Changing Money, Business, and the World, 2016, 324 pages.

Aripov A.N. Axborot kommunikatsiyalar sohasida boshqaruv tizimini takomillashtirish muammolari. Iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. -Toshkent, 2004.- 24 b.

Ilxamov Sh.I. Audit (1-qism) Darslik. T.: Iqtisodiyot, 2018y.

Do’smuratov R.D. Audit asoslari. Darslik. T.:-2003.- B. 245.

Sotnikova L.V. Vnutrenniy kontrol i audit. Uchebnik. - M.: Finstatinform, 2001. –S. 42-49.

Danilevskiy Yu.A., Shapiguzov S.M. i dr. Audit: Ucheb. posobie. - 2-e izd. pererab. i dop. - M.: Izdatelskiy dom FBK-PRYeSS, 2018. – S. 139.

Skobara V.V. Audit. Metodologiya i organizatsiya. - M.: Delo i servis, 2008. –S. 195-198.

Ilxamov Sh.I. Audit jarayonida ichki nazorat tizimini baholash metodologiyasi. Monografiya. T.: Iqtisodiyot, 2012y.

Ilxamov Sh.I. Amaliy audit (Darslik). T.: Iqtisodiyot, 2018y.

Audit. 1-2 jild. Darslik. M.M. Tulaxodjaeva va Sh.I.Ilxamov umumiy tahririda tayyorlangan. T.: Norma, 2008y.

Alimov R.X. Axborot tizimlari va texnologiyalari: Oliy o’quv yurtlari talabalari uchun darslik, - T.: Sharq, 2000. - 592 b.

Dadabaeva R.A. Menedjment informatsionnыx sistem. Uchebnoe posobie,-T.:Iqtisodiyot,2016.-402 s.

Kobulov V.K. Algoritmizatsiyavsotsialno-ekonomicheskixsistemax. -Tashkent: Fan, 1998.- 320 s.

Tapskott Don. “Elektronno-tsifrovoe obщestvo: Plyusы i minusы epoxы intellekta. -Kiev: ITN Press, 1999.

Musaliev A.A., Alimov Q. Menedjment informatsionnыx sistem. -T.: Fan, 2007.- 342 s.

Musaliev A.A., Begalov B.A. Menedjment informatsionnыx sistem. Monografiya. – T.: Fan, 2007.- 342 s.

Gulyamov S.S., va boshq. “Raqamli iqtisodiyotda blokchaey texnologiyalari”.O’quv qo’llanma 21-22 betlar.TMI 2019 yil -447 bet;

G’ulomov S.S., Begalov B.A. Iqtisodiy informatika. Darslik. – T.: O’zbekiston, 2010. – 722 b.

(Farmon 2018) “Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”.

(Qaror 2018) “O’zbekiston Respublikasida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”.

(Qaror 2018) “Bank xizmatlari ommabopligini oshirish bo’yicha qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi PQ-3620 Qarori;

(Qaror 2018) “Milliy to’lov tizimini rivojlantirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3945 qarori.

Загрузки

Опубликован

2023-10-06