HALOL RESTORANGA TA`SIR ETUVCHI OMILLAR TAVSIFI

Авторы

  • Shahloxon Sharifova

Ключевые слова:

halol sertifikatlangan restoran, restoran menejeri, halol standarti, muvofiqlik amaliyoti, omillar tavsifi

Аннотация

Global Halal Market -Statistics & Facts ma`lumotiga ko`ra musulmon aholining global miqyosda yiliga 20% o`sib borayotgani hisobiga “halol” (ruxsat berilgan) tushunchasi bilan birgalikda “toyyib” (yaxshi sifat) tushunchasining ham ahmiyati ortib bormoqda (Pacific, 2010). Global halol mahsulotlar bozorida halol oziq-ovqat bozori (36%) islomiy moliya (43%)dan keyingi ikkinchi o`rinni egallaydi. Islom iqtisodiyotidagi yetakchi davlat sifatida Malayziya kuchli va keng qamrovli halol standartini yaratishda muhim rolga ega. Halol standartlarini endigina yo`lga qo`yishga harakat qilib kelayotgan O`zbekiston bozori uchun ham katta ahamiyat kasb etadi. Shu munosabat bilan Malayziyada o`tkazilgan tadqiqot asosida (Md Siddique E Azam va boshq., 2021) O`zbekiston, xususan, Buxoro shahrida halol yorliq asosida restoran xizmatlarini taqdim etib kelayotgan ovqatlantirish muassasalarida holat yuzasidan tegishli xulosalar qilishga qaror qilindi.

Библиографические ссылки

Ahmad, A. N. B. (2018). Implementation of Halal Food Management System In Small And Medium Enterprises Food Manufacturers (Issue August). University Putra Malaysia

Azam, Md. Siddique E & Abdullah, Moha & Anis Najiha, Ahmad. (2021). Identifying and Measuring the Weights of Halal Compliance Rating (HCR) Components of Best Halal Practices by Applying AHP Method. International Journal of Islamic Business Ethics. 6. 104. 10.30659/ijibe.6.2.104-118. DOI: http://dx.doi.org/10.30659/ijibe.6.2.104-118

Baharuddin, S. A., & Ismail, R. M. (2018). Halal compliance impact on organizational performance: The role of religiosity. International Journal of Supply Chain Management, 7(5), 455–460.

Department of Standards Malaysia. (2014). MS 2565:2014 Halal Packaging - General Guidelines (Patent No. ICS: 55.020). http://www.standardsmalaysia.gov.my Food Safety and Quality Division, & Malaysia, M. of H. (2009). FOOD HYGIENE REGULATIONS 2009. https://www.fmm.org.my/images/articles/GS1

Malaysia/Presentation FMM Food Hygiene.pdf ISO. (2018). ISO22000: Food safety management systems-Requirements for any organization in the food chain. http://www.bizna.ir/upload/emn/1593363136.pdf

JAKIM. (2015). Manual Procedure for Malaysia Halal Certification (Third Revision) 2014. In Manual Procedure for Malaysia Halal Certification (Third Revision) 2014. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Marzuki, S. Z. S., Hall, C. M., & Ballantine, P. W. (2012). Restaurant managers’ perspectives on halal certification. Journal of Islamic Marketing, 3(1), 47–58. https://doi.org/10.1108/17590831211206581

Rahman, I. N. A., Saleh, R., Rahman, S. A., & Hashim, D. (2012). A Review on factors of non-compliance of halal standards among restaurant operators in Kuala Lumpur. In International Business Management (Vol. 6, Issue 6, pp. 611–620). https://doi.org/10.3923/ibm.2012.611.620

Salindal, N. A. (2019). Halal certification compliance and its effects on companies’ innovative and market performance. Journal of Islamic Marketing, 10(2), 589–605. https://doi.org/10.1108/JIMA-04-2018-0080 10. Saaty, T.L. (1980) The Analytic Hierarchy Process. McGraw-Hill, New York. https://core.ac.uk/download/pdf/82000104.pdf

Suhaiza Zailani, Azizah Omar and Simon Kopong, 2011. An Exploratory Study on the Factors Influencing the Non-Compliance to Halal among Hoteliers in Malaysia. International Business Management, 5: 1-12. DOI: 10.3923/ibm.2011.1.12 URL: https://medwelljournals.com/abstract/?doi=ibm.2011.1.12

Tan, B. C., Lau, T. C., Yong, G. F., Khan, N., & Nguyen, T. P. L. (2019). A qualitative study of green practices adoption for restaurants in Malaysia. Social Responsibility Journal, 15(8), 1087–1099. https://doi.org/10.1108/SRJ-07-2017-0119

Ungku Fatimah, U. Z. A., Boo, H. C., Sambasivan, M., & Salleh, R. (2011). Foodservice hygiene factors-The consumer perspective. International Journal of Hospitality Management, 30(1), 38–45. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2010.04.001

Zannierah Syed Marzuki, S., Hall, C. M., & Ballantine, P. W. (2012). Restaurant managers’ perspectives on halal certification. Journal of Islamic Marketing, 3(1), 47–58. https://doi.org/10.1108/17590831211206581

Загрузки

Опубликован

2023-10-02